اموزش جنگ خان ها
جمعه بیست و دوم دی 1391 ساعت 17:5 | | نوشته ‌شده به دست MR.CYBEX | ( )
روح سطح 1

ساختمانها:
معدن طلا - 18 سطح
معدن آهن - 18 سطح
چوب بری - 18 سطح
مزرعه - 18 سطح
خانه - 25 سطح
سربازخانه - 15 سطح
اصطبل ها - 11 سطح
کارگاه - 10 سطح
بازار - 10 سطح
آهنگری - 15 سطح
درمانگاه - 10 سطح
دیوار - 10 سطح
پناهگاه - 10 سطح
انبارها - 21 سطح

یگان ها:
نیزه دار: 500
شمشیرزن: 500
تبرزن: 500
گرز دار: 500
سواره نظام سبک: 200
سواره نظام سنگین: 1600
دژکوب: 40
بالستیک: 300
منجنیق: 40
منجنیق قلعه کوش: 40

کمانداران با کمان های کوتاه: 200
کماندار با کمان بلند: 2000
کمان گیر با کمان صلیبى: 7000
کماندار سواره: 200
نجیب زاده: 1


روح سطح 2:

ساختمانها:
معدن طلا - 21 سطح
معدن آهن - 21 سطح
چوب بری - 21 سطح
مزرعه - 21 سطح
خانه - 27 سطح
سربازخانه - 20 سطح
اصطبل ها - 15 سطح
کارگاه - 10 سطح
بازار - 10 سطح

آهنگری - 17 سطح

درمانگاه - 10 سطح
دیوار - 14 سطح
پناهگاه - 10 سطح
انبارها - 22 سطح

یگان ها:
نیزه دار: 500
شمشیرزن: 500
تبرزن: 500
گرز دار: 500
سواره نظام سبک: 200
سواره نظام سنگین: 2400
دژکوب: 100
بالستیک: 300
منجنیق: 40
منجنیق قلعه کوش: 40
کمانداران با کمان های کوتاه: 200
کماندار با کمان بلند: 3000
کمان گیر با کمان صلیبى: 10000
کماندار سواره: 200
نجیب زاده: 1

روح سطح 3:
ساختمانها:
معدن طلا - 25 سطح
معدن آهن - 25 سطح
چوب بری - 25 سطح
مزرعه - 25 سطح
خانه - 30 سطح
سربازخانه - 20 سطح
اصطبل ها - 15 سطح
کارگاه - 10 سطح
بازار - 10 سطح
آهنگری - 17 سطح
درمانگاه - 10 سطح
دیوار - 20 سطح
قصر - 1 سطح
پناهگاه - 10 سطح
انبارها - 25 سطح

یگان ها:
نیزه دار: 1000
شمشیرزن: 1000
تبرزن: 1000
گرز دار: 1000
سواره نظام سبک: 300
سواره نظام سنگین: 3700
دژکوب: 100
بالستیک: 700
منجنیق: 100
منجنیق قلعه کوش: 100
کمانداران با کمان های کوتاه: 500
کماندار با کمان بلند: 7000
کمان گیر با کمان صلیبى: 14000
کماندار سواره: 200
نجیب زاده: 1


روح سطح 4:

ساختمانها:
معدن طلا - 30 سطح
معدن آهن - 30 سطح
چوب بری - 30 سطح
مزرعه - 30 سطح
خانه - 30 سطح
سربازخانه - 25 سطح
اصطبل ها - 20 سطح
کارگاه - 15 سطح
بازار - 10 سطح
آهنگری - 20 سطح
درمانگاه - 10 سطح
دیوار - 20 سطح
قصر - 1 سطح
پناهگاه - 10 سطح
انبارها - 30 سطح

یگان ها:
نیزه دار: 1700
شمشیرزن: 1400
تبرزن: 1400
گرز دار: 1100
سواره نظام سبک: 400
سواره نظام سنگین: 7700
دژکوب: 100
بالستیک: 1000
منجنیق: 100
منجنیق قلعه کوش: 100
کمانداران با کمان های کوتاه: 500
کماندار با کمان بلند: 10000
کمان گیر با کمان صلیبى: 27000
کماندار سواره: 400
نجیب زاده: 1


روح خان ارباب همه مهارت هاست و در همه مهارت ها استاد است.


* سطح روح خان 36 است.


* قلعه های روح به صورت غیر فعال هستند و بنابراین توسط هر کسی با توجه به سطحش می توانند مورد حمله قرار گیرد.


* وفاداری قلعه های روح از 20000 شروع می شود.


* ساختمانهای روح خان بستگی به سطح قلعه روح خان متفاوت است.


* میزان درآمد منابع در قلعه های روح خان بستگی به سطح آن قلعه کمتر یا بیشتر است.


* تعداد ۱۵سبک متفاوت ارتش در قلعه های روح خان وجود دارد که به صورت راندوم جلوی حمله ها چیده می شود.


* تمام نیرو های روح خان بسته به سطح آن افزایش یافته است (سطح حمله و سطح دفاع در آهنگری)


* قلعه های روح خان را می توان رها کرد, اما نمی توان به عنوان پایتخت انتخاب کرد.هنگامی که روح خان رها می شود تمام ساختمان های آن حفظ می شود , به غیر از قصر که به سطح 1 تقلیل خواهد یافت و وفاداری مجددا به 10000 باز خواهد گشت.


* در اختیار داشتن قلعه های روح به امتیاز قبیله اضافه خواهد کرد.


* بازیکنان نمی توانند به قلعه های روح تسخیر نشده مارش حمایت بفرستند.


* لشگر های درون قلعه های روح دوباره ساخته نمی شوند.

توجه بسیار مهم :

برای اینکه بازیکنان سعی نکنند تنها با حمله به روح خان امتیاز بگیرند محدودیت امتیازی برای حمله به هر سطح روح خان در نظر گرفته شده است. هنگامی که در دو دور متوالی بیش از ۱۰ حمله به یک سظح خاص روح خان انجام دهید مقدار تجربه ای که از آن دریافت می کنید ۷۵٪ مقدار عادی خواهد بود این رقم بعد از ۲۰ حمله به ۵۰٪ و پس از ۳۰ حمله به ۰٪ میرسد


نکته ۱: قلعه های روح خان تصرف شده توسط سایر بازیکنان شامل این فرمول نمی شوند


نکته ۲: محدودیت ها برای هر سطح روح خان جداگانه حساب می شود
قلعه های روح قلعه هایی هستند که در سراسر نقشه پخش هستند و با نیروهای روح خان پر شده اند تا زمانی که شما آنها را شکست دهدید.چهار سطح روح خان وجود دارد که با توجه به سطح آنها, سطح ساختمان ها و نیروهای آنها نیز متفاوت است.تعداد نیروهای متفاوتی در هر کدام است و درآمد منابع هر کدام هم متفاوت است.

آسان ترین قلعه روح برای شکست , قلعه سطح 1 است و هر چه سطح آن بالاتر رود شکست آن نیز سخت تر می شود


سطح1

سطح مجاز برای بازیکنان برای حمله به این سطح روح خان 18 تا 24 است


قلعه های روح سطح 1 در هر ساعت 1 امتیاز به امتیازات قبیله اضافه

خواهند کرد.قلعه 10% کمتر منابع تولید می کند.تعداد 400 قلعه روح

سطح 1 وجود دارند.جمعیت لشگر قلعه های سطح یک 25620 است

نیروهای آن تا سطح آخر آهنگری آپگرید شده اند (کهنه کار نیستند).سطح2

سطح مجاز برای بازیکنان برای حمله به این سطح روح خان 22 تا 28 است

قلعه های روح سطح 2 در هر ساعت 2 امتیاز به امتیازات قبیله اضافه

خواهند کرد.قلعه 20% کمتر منابع تولید می کند.تعداد 400 قلعه روح

سطح 2وجود دارند.جمعیت لشگر قلعه های سطح دو ۴۴۶۹۰ است و ۶

یگان آن بصورت تصادفی دارای سطح کهنه کار در دفاع یا حمله هستند.سطح3

سطح مجاز برای بازیکنان برای حمله به این سطح روح خان 26 تا 32 است

قلعه های روح سطح 3 در هر ساعت 5 امتیاز به امتیازات قبیله اضافه

خواهند کرد و همچنین 50 امتیاز هنگام تسخیر اضافه خواهد کرد.قلعه

30% کمتر منابع تولید می کند.تعداد 250قلعه روح سطح 3 وجود

دارند.جمعیت لشگر قلعه های سطح سه ۶۵۷۲۰ است و ده یگان آن

بصورت تصادفی در دفاع یا حمله کهنه کار گردیده اند .سطح4

سطح مجاز برای بازیکنان برای حمله به این سطح روح خان 30 تا 36 است

قلعه های روح سطح 4 در هر ساعت 10 امتیاز به امتیازات قبیله اضافه

خواهند کرد و همچنین 200 امتیاز هنگام تسخیر اضافه خواهد کرد.قلعه

50% کمتر منابع تولید می کند.تعداد 250 قلعه روح سطح ۴ وجود

دارند.جمعیت لشگر قلعه های سطح یک ۱۰۲۷۰۰ است و همه یگانهای

ان بصورت تصادفی در دفاع یا حمله کهنه کار گردیده اند


پیشنهاد به دوستانی که میخواند روح بزنند :

حتما قبل ار حمله ای که میخواهید به روح بزنید جاسوس های روح را به صورت جاسوسی از بین ببرید . دلیلش هم اینه که جاسوس در دفاع نظم ارتش حمله کننده را به هم میریزه . و کاربرد سبک شمارو کاملا از بین میبره . !

دومین نکته سعی کنید از پیاده نظام در مارش اول زیاد استفاده کنید دلیلش هم اینه که بتونید خط 1 دشمن رو ضعیف بکنید تا بتونید به بالستیک روح سریعتر برسید


   
جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ساعت 23:48 | | نوشته ‌شده به دست MR.CYBEX | ( )
بعد از هر نبرد مقداری منابع و سرباز زخمی در محل باقی خواهد ماند. مقدار منابع باقی مانده، ۱۰-۱۵ درصد منابع صرف شده برای آموزش یگان های مرده است. این درصد بصورت تصادفی تعیین می شود. علاوه بر منابع ، تعدادی سرباز زخمی نیز در محل وجود خواهند داشت که می توان آنها را مداوا کرد. حداقل تعداد سرباز مجروحی که می توان با استفاده از مارش پاک سازی آنها را مداوا کرد، ۲۰۰ سرباز است (برای نژاد بلغار و رومی ۱۵۰ تا). توجه کنید که برای مداوای سربازان باید درمانگاه حداقل در سطح یک باشد. یگان ها مداوا شده پیاده نظام خواهند بود.
درصد نیروهایی که درمان می شوند بین ۱/۲ تا سطح خود درمانگاه است..
مثال: برای درمان نیروهای قلعه ای که ۲۰۰ زخمی کنار آن وجود داردمارش پاکسازی ارسال می کنید.اگر سطح درمانگاه شما ۶ باشد یعنی شما می توانید ۶% معالجه کنید, و هنگام پاکسازی بین ۳% تا ۶% امکان معالجه خواهید داشت که به صورت راندوم انجام می شود.
شما فقط امکان درمان پیاده نظام را خواهید داشت -نیزه دار-شمشیر زن-گرزدار و تبر زن و با ارسال مارش شما۳% تا ۶% یگان پاکسازی می کنید.
شما ۸ یگان درمان می کنید که ۳ نیزه دار, ۱ شمشیر زن و ۴ گرزدار و ۰ تبر زن در بین آنهاست.دقت کنید که این اعداد ممکن است متفاوت باشد.
بعد از هر پاکسازی تعداد نیروهایی که زخمی هستند کمتر خواهند شد.
اگر ظرفیت حمل یگان هایی که برای مارش پاک سازی ارسال می شوند از مقدار منابع موجود کمتر باشد، از هر کدام از منابع به مقدار یکسان پاک سازی می کند. مثلا اگر از هر منیع ۲۰ هزار موجود باشد ولی ارتش شما تنها ۱۰ هزار ظرفیت حمل داشته باشد، از هر منبع ۲۵۰۰ تا پاک سازی خواهد کرد.مارش پاک سازی نمی تواند برای بیشتر شدن وزن حمل تحریک شود.
برای بدست آوردن بیشترین نیرو در پاک سازی به سه عامل نیاز داری
مهارت شانس و اقبال
مهارت طبیب
و داشتن در مانگاه برای درمان مجروحان
زمانی که می خوای بری پاکسازی یادت باشه نیروهاتو اینطوری بچینی:
تمام سوار کاران در خط عقب بخصوص سبک پیاده هم در خط اخر یا یکی مونده به اخر هیچ وقت ابزار محاصره یا نجیب نفرست چون سرعت رفت و امد رو کم میکنه


   
جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ساعت 23:48 | | نوشته ‌شده به دست MR.CYBEX | ( )
اگر تعدا نیروی طرف خیلی بالاتر از شماست و میدونید که حتی 50% هم امکان شکست شما میره عیب نداره ارتشتون رو سریعا از قلعه خارج کنید تا تلف نشن.(مارش گشتزنی.)


یا برید بازار و معملشون کنید که منابع از قلعه خارج بشن. حتی اگر باز هم موند تو بازار داخلی انقدر تبدیلش کنید تا 0 بشه . چون وقتی خودتون نمیتونید ازشون استفاده کنید دشمنتون هم
نباید چیزی گیرش بیاد .
و اون موقع وقتی ارتش طرف میاد قلعه شما دست از پا دراز تر برمیگرده قلعش. به این کار میگن جاخالی دادن.


3.حالا اگه نیرو داشتید و دیوارتون هم سطحش مناسب بود و امکان 100% برد رو میدید ارتش رو دست نزنید و دفاع کنید تا طرف نابود شه. 4.حتی الامکان لینک گزارش حمله هایی که بهتون میشه رو به وزیر جنگ یا پادشاه بدید تا بررسی کنن.چون بسیار مهمه تا ما از مقدار نیروهای قلعه های اطراف باخبر بشید 2.اگه همون حالت بالا بود تمام منابعتون رو خرج کنید قبل اینکه نیروی دشمن برسه.مثلا بدین باهاش سرباز یا نیرو بسازه.

اگر پناهگاه رو تا سطح 10 بالا ببرید میتونید از هر منابع 3000 تا رو توش جا بدید.یعنی اگر شما از هر منابع 3000 تا داشته باشید و کسی به شما حمله کنه نمیتونه منابع رو غارت کنه و اگه بیشتر از اون مقدار منابع داشته باشید مثلاً 3500 تا مهاجم فقط 500 تاشو غارت میکنه
.
اگه حمله بهتون شد میتونید سریعا برید تو نقشه یه قلعه دوست یا بیکار پیدا کنید و ارسال منابع را بزنید و تمام منابعی رو که میتونید بفرستید بزنید و در آخر اون تیک پایینی رو هم بزنید با این تیک شما به بازرگان دستور میدید که منابع رو در اون قلعه خالی نکنه یعنی با اون تیک بازرگانان منابع رو میبرن به قلعه مورد نظر و دوباره بدون خالی کردن منابع رو برمیگردونه


جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ساعت 23:47 | | نوشته ‌شده به دست MR.CYBEX | ( )
مارش چند گانه یعنی چند تا حمله با یک ارتش بزنی بدون اینکه ارتشت برگرده یعنی چند تا مختصات بهش میدی خودش میره این یکی تموم شد میره سراغ بعدی و... تا 5 تا میتونی
دوستان مارش چند گانه رو خیلی ها بلد نیستند برای همین یک حمله میزنند وقتی نیرو ها برگشتند به قلعه باز حمله ی بعدی رو میزنند
ببینید کسانی که ارتششون زیاده و میخوان فارم هاشونو پشت سر هم بزنند یعنی یک حمله رسید از همونجا بره سراغ قلعه بعدی برنگرده دوباره بفرستید
وقتی ارتش رو انتخاب میکنید
میرید صفحه دوم اونجا کنار ارسال مارش
یک گزینه هست به نام
اضافه کردن مارش
اون رو میزنید توی حافظه ذخیره میشه
بعد مختصات بعدی که میخواد بره رو میزنید و باز دوباره اضافه رو میزنید که ذخیره کنید به همین ترتیب 4-5 مختصات میتونید بدید
اینم یه راه وقتی نیستید ارتش رو ببرید بیرون که هم توی قلعه نباشند هم منابع بیارند
فقط سرعتش رو خودتون باید تنظیم کنید
مارش های چند گانه اگر VIP داشته باشین 5 تا مارش می تونین بفرستین ودر غیر این صورت 2 تا


   
جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ساعت 23:47 | | نوشته ‌شده به دست MR.CYBEX | ( )
یکی از روشهای عالی برای حمله ، غارت و حتی پاکسازی

همینطور که همه بچه ها موقع ارسال مارش هاشون میبینند وقتی که دارید مختصات طرفی رو که می خواین به قلعه اش مارش بفرستید وارد می کنید پایین صفحه کنار ارسال مارش نوشته اضافه کردن مارش

این گزینه این امکان رو میده که نیرو های شما حداکثر 5 مختصات ( البته اگه vip فعال داشته باشید و اگه نداشته باشید تا دو مختصات) رو بدونه اینکه مارشتون مجبور باشه به قلعه برگرده و دوباره فرستاده بشه بزنه یا پاکسازی کنه که توی زمان خیلی بدرد می خوره ، فرض کنید شما دوتا قلعه کنار هم که با سربازخونه شما 4 ساعت فاصله داره رو بخواهید بزنید اگه از مارش معمولی استفاده کنید 16 ساعت طول میکشه تا شما هر دوتا مختصات رو بزنید و نیرو هاتون دوباره به قلعه تون برگردند ولی با استفاده از مارش چندگانه شما می تونید فقط با صرف زمان 8 ساعت به این مهم دست پیدا کنید

حالا طریقه فرستادن مارش چندگانه:

وقتی تعداد نیرو ها رو وارد کردین و ادامه رو کلیک کردین اونجا باید مختصات قلعه اول رو وارد کنید، نوع ارایش جنگیتون رو انتخاب کنید و اضافه کردن مارش و بزنید.
حالا مختصات قلعه دوم رو وارد کنید و اضافه کردن رو بزنید
فقط یادتون باشه هر چند باری که مختصات وارد می کنید باید اضافه کردن رو بزنید و در انتها ارسال مارش رو بزنید تا نیروها فرستاده بشن

یک نکته اینکه از قلعه شما می توانید بدون زدن سکه مارشهایی با فواصل حداکثر 10 ساعته بفرستید که با استفاده از مارش چندگانه می توانید قلعه های با فاصله تا 50 ساعت رو هم بزنید ولی اگه از اردوگاه می خواهید مارش چندگانه بفرستید چون از اردوگاه فقط مارشهای تا 5 ساعت رو می توانید بفرستید این زمان نصف میشه

یک نکته : فقط مارشهای که از یک نوع باشند رو می توانید مارش چندگانه بزنید چون این قانون بازیه


   
جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ساعت 23:46 | | نوشته ‌شده به دست MR.CYBEX | ( )
اغلب بر این باورند که جاسوس تنها برای جاسوسی کردن مناسب است اگرچه این یکی از کاربردهای این نیروهاست ولی تنها کاربردشان نیست شما می توانید با داشتن جاسوس کافی در قلعه خود احتمال حمله دشمن را در مواقعی که نیستید تا 60 درصد کاهش دهید بدین ترتیب که حریفتان در جنگ های بزرگ بیگدار به آب نمیزند و حتما با جاسوسی سعی می کند اطلاعات خوبی بدست بیاورد چنانچه شما جاسوس کافی در قلعه خود داشته باشید جاسوسانه دشمن را خواهید گشت بیشتر دیده شده که در منازعات سطوحه بالا امکان ارسال مجدد مارشه جاسوسی با جاسوسان بیشتر از سوی دشمن نیز هست اگر موفق شوید برای بار دوم نیز جاسوسان را بکشید می توان گفت که دشمن را از حمله منصرف کرده اید چرا که انان با خود می اندیشند که اگر تعداد جاسوسان اینقدر زیاد است پس نیروهای اصلی باید به مراتب بیشتر باشند.
البته یکی از اشکالات این بازی این است که نمی توان جاسوسان را آموزشه بیشتری داد که اگر می شد برابری آنان بر اساس تجربه شان بود و به جذابیت های این بازی می افزود امید است در اینده این ویژگی نیز از دید طراحان بدور نماند


   
جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ساعت 23:45 | | نوشته ‌شده به دست MR.CYBEX | ( )
شما تا به حال تنها با یک نوع جاسوسی آشنا بودید که اون هم برای جاسوسی کردن از یک نفر بود اما جاسوسی نوع دیگه ای هم داره و اون جاسوسی از قبیله هاست من این روش رو توی مدمو انگلیس یاد گرفتم اونجا ما نتنها کورسه قهرمانی از دست دادیم بلکه همه قلعه هامون رو هم تصرف کردن بعضی ها به اشتباه میگن "خب جاسوسی کنن ما کاره خودمون رو میکنیم" برای جاسوسی قوانیین خاصی هست که عرض میکنم اولا باید ببینید که هدف شما از جاسوسی چیه مثلا شما یک قبیله سطح بالا هستید که مورد توهین یک قبیله سطح پایین قرار گرفتید در این جور موارد قبیله دشمن رو به دو نیمه بالایی و پایینی تقسیم کنید نیمه بالایی وفادار ترین نیرو ها رو در خودش جای داده ولی نیمه پایینی افرادی هستن که هنوز در قبیله به عنوان عضو واقعی پذیرفته نشدند در واقع اسم اونها اونجا هست ولی روحشون نیست این افراد بیشتر برای منافع شخصی و مورد حمایت قرار گرفتن به قبیله های دیگر می پیوندند بنابراین با سکه می توان اطلاعات را از آنان خرید مثلا می توانید به ازای 10 سکه از او بخواهید که با بررسی اوضاع قبیله آمار افراد سطح بالایش را برایتان در بیاورد و شما میدانید که مثلا او در ساعت فلان افلاین است پس بهترین فرصت برای مارشه حمله است این قبایل را می توان با کمتر از 50 سکه به زانو در آورد اما تمام قدرت جاسوسی زمانی مشخص می شود که شما یک جاسوس حرفه ای در قبیله رقبای نزدیک خود بگذارید این جاسوس باید ویژگیهای ذیل را داشته باشد:
اولا خونسرد باشد و حتی اگر مورد توهین قرار گرفت بتواند کار درست را انجام دهد و احساساتی نشود
دوما مهمتر از هرچیز او باید وفادار باشد همین طور بدنبال رکورد های شخصی نباشد حتی بهتر است در یک سطح خاصی باقی بماند چرا که اگر او در سطح بالایی باشد افراد قبیله از او انتظاراته زیادی دارند و مجبور میشود به آنان خدمت کند
سوم باید دارای قدرت روانشناسی باشد تا بتواند روحیه تکتک افراد دشمن را شناسایی کند
همین سه عامل می تواند ملاک یک جاسوس خوب باشد
متاسفانه جاسوسان بدلایلی که کاملا واضح است در هیچ یک از دو قبیله شناسایی نمیشوند و وقتی قبیله نهایتا قهرمان می شود کم تر کسی خود را مدیون او می داند تنها فرمانروا و تنی چند از سران او را میشناسند و برای وفادریش ارزش قائلند
آن کسانی که فکر می کنند جاسوسی بی فایده است سخت در اشتباهند چرا که براحتی می توان حاصل زحمت رقبا را با کمک یک جاسوس ورزیده دزدید همه ما در یک دنیای مجازی بازی پس داشتن هویت مجازی عیب بزرگی نیست
فرض کنید شما در حاله خالی کردن یک روح سطح 4 هستید و تمام ارتشتون رو برای گرفتنش هدر میدید در این زمان با یک پیام عمومی از کسانی که میتونن بهتون کمک کنن درخواست همکاری میکنید در این حال یک جاسوس کافیست تنها مختصات را برای قبیله مادر بفرست و تمام زحمات شما نصیب کسه دیگری شود.
البته من تاکید می کنم که در زندگی واقعی تون باید صادق باشید و گرنه نتیجه کاملا عکس خواهد بود پس اگر خیلی مذهبی نیستید و قبول دارید که این یک بازی میتونید از همین روش استفاده کنید
حتی قدرتمند ترین کشور دنیا هم کلی سازمانهای جاسوسی دارند هرچی آگاه تر باشید موفق تر خواهید بود
یک کار دیگه ای که جاسوس میتونه انجام بده اینه که می تونن ایجاد اختلاف درون قبیله ای و بین قبیله ای کنند


   
جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ساعت 23:44 | | نوشته ‌شده به دست MR.CYBEX | ( )
عمدتا به شرایطی بر می خورید که حریف نسبتا خوبی دارید که در مقابل حملات شما از ترفند جاخالی استفاده میکند روشی که در زیر می آید روشی است که در اکثر موارد جوابگو بوده در تمامی مواردی که تا بحال تست شده است براحتی لشکر دشمن را به قلعه مورد نظر کشانده است.البته این روش می تواند بدل داشته باشد ولی نیازمند هوش و دقت بالاو زمان کافی برای بازیکن مقابل است که با کمک کردن فاکتور سوم براحتی انجام پذیر نیست

برای این کار باید دو قلعه با سرباز کافی داشته باشید در اولین اقدام باید زمانبندی شما طوری باشد که

1-اردوگاه قلعه ای که می خواهید از آن حمله اصلی را انجام بدهید در زمان مناسبی به کنار قلعه فرد مورد نظر برسد
2-قلعه حریف نباید پایتخت باشد که بتوانید تصرف تسخیر آن را برای طزف مقابل ایجاد نمایید
3- وازهمه مهمتر حریف آنلاین باشد وزمان ارسال حمایت یا انتقال داشته باشد

در اولین گام باید اردوگاه را به نقطه مورد نظر برای حمله بفرستید
در گام دوم براحتی و در زمان مناسب مثلا اگر اردوگاه شما یک ساعت دیگر به مکان حمله میرسد لشکرهای قلعه دوم را به این صورت به سوی قلعه اصلی حریف ارسال نمایید
لشکر اول با حدود 20000 نیرو بصورتی که یک ساعت و 10 دقیقه دیگر به قلعه حریف برسد
لشکر دوم سوم چهارم با حدود4000- 3000 نیرو بصورتی که به ترتیب یکساعت و 15 و یک ساعت و 16 و یم ساعت و 17 دقیقه دیگر به قلعه حریف برسند همانطور که در شکل زیر می بینید حمله آبی نمایانگر حمله های منحرف کننده ذهن بازیکن حریفحملات شما از قلعه دوم باعث می شود حریف خطر تصرف قلعه را احساس نماید و اگر توانایی مقابله داشته باشد دو روش را انتخاب نماید
1-درصورتی که نیروهای موجودش زیر 20000 است نیروها را طوری ارسال کند که برای حمله اول مستقیم شما در قلعه نباشند و به حمله دوم و سوم وچهارم کم تعدادشما که احتمال می دهد نجیب زاده های شما انجا باشند در قلعه باشند
2- نیروی بالا 400000 نفر داردکه با خیال راحت منتظر رسیدن قوای کم تعداد شما خواهد بود
در هر دوصورت از لحظه رسیدن اردوگاه باید به دقت حواستان جمع باشد و چند کار مهم را بصورت دقیق انجام دهید
1-درست در زمانی که مارش دوم مستقیم شما (حمله با تعداد کم) به زمانی برابر با رسیدن حمله از اردوگاه میرسد لشکر اصلی اردوگاه را ارسال نمایید و حمله الکی دوم را برگردانید مانند شکل زیر
در اینجا حمله دوم برگشت داده شده و حمله سوم جایگزین گردیده طوری که صفحه مارش تغییر محسوسی برای حریف نداشته باشد
2


- 30 ثانیه مانده به رسیدن حمله الکی اول (که تعداد نیروی بیشتری داشته است) یک پیام برای بازیکن حریف ارسال نمایید ترجیحا فینگلیش و طولانی( این را باید از قبل آماده کرده باشید مثلا امیدوارم نبرد خوبی باشد یا اینکه این قلعه مال منه و اینجور حرفها)
2- 15 ثانیه به رسیدن لشکر اول الکی( با تعداد بالا) آنرا برگشت دهید
3-منتظر نتیجه نبرد باشید و در این فاصله می توانید دو لشکر (حملات الکی را هم برگشت دهید)
هرچه زمان بین رسیدن لشکر ها کمتر باشد شانس موفقیت بالا تر خواهد رفت


   
جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ساعت 23:44 | | نوشته ‌شده به دست MR.CYBEX | ( )
برای گرفتن یک قلعه باید :

1- اول به تعداد کافی نجیب زاده داشت حداقل 5 تا و حد اکثر هچی بیشتر بهتر چون زودتر میتونی قلعه رو تسخیر کنید
2- قلعه هایی که کنار شما نیستند حتما کنار اونها اردوگاه بزنید نه اینکه از راه دور به نجیب زاده حمله کنی چون من این چیز ها رو دیدم
برای زدن اردوگاه 50 نیزه دار و 100 شمشیر زن الزامی است در غیره این صورت اگر از راه دور حمله کنید قبل از اینکه شما اون رو بگیرید یک نفره دیگه اونو میگیره و اگر هم بتونید بگیرید 2 روز طول میکشه
3- قبل از اینکه به هر قلعه ای حمله کنید حتما جاسوسی کنید چه برای حمله چه برای گرفتن قلعه حتما این کار رو بکنید
4- قلعه هایی که دیوار دارند باید حتما از بالستیک و سوار سنگین و کماندار صلیبی استفاده شود و بالستیک حد اقل باید در هر حمله 50 سوار سنگین 200 و کماندار صلیبی 500 تا باشد در غیر این صورت ممکن است نجیب زاده ها از دیوار آسیب دیده و کشته شوند
5- در قلعه هایی که جاسوسی کردید و دیدید که قصر دارند
در قلعه هایی که قصر ندارند در هر حمله میتونید از 5 نجیب زاده استفاده کنید
قلعه هایی که قصر سطح 1 دارند در هر حمله شما باید از 4 نجیب زاده استفاده کنید چون بیشتر هم اگه باشند باز هم به همون مقدار کم از وفاداری پایین میاد
در قلعه هایی که قصر سطح 2 دارند باید با 3 نجیب زاده حمله کنید
در قلعه هایی که قصر سطح 3 دارند با 2 نجیب زاده حمله کنید
به جای اینکه با 5 نجیب زاده حمله کنید شما با 2 تا حمله کنید و 2 تای دیگه رو هم توی حمله های دیگه بفرستید
با این روش شما میتونید مثلا با 10 نجیب زاده هم زمان 5 تا حمله به اون قلعه داشته باشید و زودتر وفاداریش پایین میاد
وقتی اردوگاه میزنید نیروهایی که نیاز نیست نبرید ولی اگر میبرید نزارید توی اردوگاه بمونن که همه غذا رو مصرف کنند بفرستید یا پاکسازی یا گشت زنی بعد منتظر این نباشید تا حمله برگرده اگر نیرو و نجیب زاده دارید مرتب حمله کنید تا زود بگیریدش
6- قلعه هایی که سطح بالا هستن ممکنه که یا نیرو داشته باشن و یا اینکه حمایت داشته باشن پس حتما اول جاسوسی کنید من اینهمه میگم ولی کسی این کار رو نمیکنه بابا گوش کنید من برای خودتون میگم
امیدوارم که این اطلاهات بدرد شما دوستان بخوره و بتونید زودتر پیشرفت کنید
اینم نجیبا و کارکرداش:
میراث نجیب زاده برای شما میتواند امتیازاتی در قلعه مقابل به همراه داشته باشد و به این ترتیب به شما کمک کند تا آن را فتح کنید.

نجیب زادگان زنده مانده پس از یک نبرد، محاسبه خواهند شد. هر نجیب زاده ای میتواند تا وفاداری را به میزان 300-600 کاهش دهد، اما آنها نمی توانند تا بیشتر از 2000 در هر نبردی از مقدار وفاداری کاهش دهند.

برای مثال
تعداد1 نجیب زاده: 300- 600 وفاداری
تعداد2 نجیب زاده: 600-1200 وفاداری
تعداد 3نجیب زاده: 900- 1800 وفاداری
تعداد4 نجیب زاده: 1200- 2000 وفاداری
تعداد5 نجیب زاده: 1500- 2000 وفاداری.

اگر مدافع در نبرد پیروز شود و نجیب زاده های مهاجم را کشته باشد، وفاداری قلعه نیز بر طبق جدول بالا افزایش می یابد. در صورت حمله با نجیب زاده ها علیه قلعه های خود، وفاداری تحت هیچ شرایطی کاهش نمی یابد. اگر بازیکنی به حداکثر قلعه هایی که میتواند داشته باشد رسیده است ، نجیب زاده ها کاهش وفاداری را متوقف خواهند کرد.


   
جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ساعت 23:42 | | نوشته ‌شده به دست MR.CYBEX | ( )
1: اینکه کسانی که می بینید در عرض چند روز پیشرفت سریعی داشتند به دلیل داشتن سکه هست پس نگید که تقلب کردن و ...

2: در قلعه نگذارید منابع بمونن یا صرف ارتش کنید یا صرف بالابردن سطح در صورت امکان تا به ارتشی خیلی قوی دست پیدا کنید و بعد می تونید با اتکا به ارتش منابع رو بزارید در قصر باشه

3: ارتش موجود هم تا زمانی که به تعداد حد اکثر نرسیده و قدرتمند نشده اید در قصر نگذارید بمونن و برای گشت زنی و یا پاک سازی به بیرون از قصر هدایت کنید
این طوری مهاجم نه ارتشی از بین می برد نه منابع هنگفتی به سرغت

4: هیچ موقع نا امید نشوید شاید من 6 باری حدود بیست هزار ارتشم رو از دست دادم و اینم در نظر بگیرید که با کشته شدن ارتش شما هم تجربه کسب می کنید در دفاع و رنکینگتون افزایش پیدا می کنه مثله من که می بینید کجای جهانم

5: بیشتر به بازی سر بزنید و قلعتون رو چک کنید

6: از کل کل کردن با دیگران بپرهیزید
پاک کردن این ارسال ویرایش کردن

به قسمت "قهرمان" و سپس سمت راست نوآموز رفته و برای ورود به سایت و بازی سعی کنید با این لینک معرف خودتون وارد بشوید چون با هر بار کلیک روی این لینک در زمان های متفاوت به شما منابع اختصاص داده می شود.

8: برای دریافت انرژی و روحیه هر از چند گاهی رنکینگ خودتون رو در قسمت بالا "رنکینگ" چک کنید و میزان پیشرفت خودتون رو بسنجید

9: اگر دوستانی دارید با استفاده از لینک معرفی که در بالا مکانش رو گفتم دعوت به ثبت نام کنید تا :

اگر او تصمیم به ثبت نام و توسعه تا سطح 7 بگیرد، شما 40 سکه پاداش خواهید گرفت، اگر او به سطح 15 برسد - شما 60 سکه پاداش خواهید گرفت.

10: در ساخت کمان گیر صلیبی و سواره نظام سنگین و سپس بالستیک و گارد مخصوص بیشتر کوشا باشید
پاک کردن این ارسال ویرایش کردن

11.برای صرف منابع برای ارتش در شب هنگام می توانید با توجه به مقدار منابع به ساخت ارتش اقدام کنید و با توجه به اینکه زمانی که ساخت تمام شود تا زمانی که فردا صبح شما بر منوی ارتش و مثبا سرباز خانه نروید ارتش ساخته شده به ارتش موجود اضافه نمی شود و این ویژگی خوبی برای جلوگیری از کشته شدن ارتش است و در شب هنگام کل ارتش موجود رو به گشت زنی و یا پاک سازی به نقاط دور دست بفرستید تا فردا صبح دوباره به بازی بیایید

12 : سعی کنید بگذارید منابع به حد خوبی در طول روز برسد (البته با توجه به کنترل حملات دشمن) و سپس شب هنگام اقدام به ساخت نفرات بالای ارتش بپردازید. منظور این است که مثلا 5 تا نسازید و هر وقت منبع دوباره رسید بزنید 8 تا دیگر بسازید چون تا 5 تا مدت زمان ساختش تمام نشود به صف بعدی رجوع نمی کند پس بگذارید تا شب که منابع به حد نصاب رسید مثلا 100 نفر بسازید
پاک کردن این ارسال ویرایش کردن


13: بهترین روش پیشبرد ارتش:

بهترین روش تصاحب قلعه و ساخت در هر چند تا هست و می تونی انتقال بدی ارتش رو از یه قلعه ای به قلعه دیگه

دوم اسمش روی خودشه مثلا سواره نظام سریعتر پس سرباز خانه سطح بالاتری باید داشته باشه

سوم می تونی با 1x و 2x ای که روی هر ارتش داره مثلا 2x کنی سرعت ساخت دوبرابر و منبع دریافتی ازت هم دو برابر

14: زمانی که جاسوسانتان با خبر یکان های نظامی خالی طرف مقابل پیام می اورد دلیل بر این نیست که طرف مقابل ارتشی ندارد پس دقت نمایید شاید زمانی که جاسوس به قصر طرف رسیده ارتش آن قلعه برای حمله به کسی دیگر و یا پاک سازی و گشت زنی در بیرون قلعه وجود دارد پس دقت کنید یا در همان زمانی که گزارش جاسوس رسید حمله کنید و یا در زمان های متفاوت از نداشتن ارتش طرفتان مطمین شوید و اگر هم ارتشی بود سعی کنید حمله کنید چون با کشته شدن ارتش شما و پیروزی به شما تجربه می دهد و با افزایش تجربه به افزایش سطح منجر خواهید شد
پاک کردن این ارسال ویرایش کردن


15 : سعی کنید از گزینه رای برای کسب منابه استفاده کنید و تنها کافیه بعد از کلیک بر روی هر کدوم 15 ثانیه بشمارید و صفحه باز شده را ببندید

16 : همه اتحاد قبایل در کمک رسانی توجیه شدند و می توانید از هم قبیله ها و یا متحدهایمان که در نزدیکی شما هستند در جنگ همیای داشته باشید چه در حمایت و یا یکی جنگ و دیگری پاک سازی

17 : نکته مهم که باید توجه داشته باشید که بعضی ها از سطح های بالاتر از خودشان در جنگ می ترسند بگم که اگر طرف 7 سطح از شما بالاتر باشه (از 7 سطح اختلاف به بالا) به دلیل اختلاف سطح قادر به حمله به شما نیست
پاک کردن این ارسال ویرایش کردن


18: نکته ای که باید در نظر داشت اینه که طبق قانون بازی مارش بیش از 10 ساعت نمی شه داشت پس قبل از درخواست کمک و یا حمایت و یا تدارک حمله دو نفری به مختصات و میزان فاصله طرف همکارتون دقت کنید


   
جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ساعت 23:41 | | نوشته ‌شده به دست MR.CYBEX | ( )
1- مهارت ها

چند تا نکته و چند تا برنامه ی اموزشی برای اول بازی میخوام بزارم که همه پیشرفتشون خوب باشه
اول از همه انلاین بودن رمز موفقیت این بازی مخصوصا 7 روز اول بازی چون بعد 7 روز قلعه ها غیر فعلا میشن شما توی این 7 روز باید خیلی انلاین باشید تا بتونید قصر و نجیب زاده های خودتونو بسازید
و چون توی این 7 روز غارت زیاد میشه باید حواستون باشه
که نکاتی رو هم برای جلوگیری از این مشکلات رو هم میگم
اول از همه مهارت های قهرمان که خیلی مهمه به ترتیب شماره مهارت های مهم رو که باید بهشون امتیاز بدید رو میگم
مهارت ها نقش اصلی رو در شکست و پیروزی و پیشرفت دارند

1_ سرمایه گزاری : منابع توی این بازی حکم فرماست یعنی منابع داشته باشید میتونید ارتش بسازی تولید ساخت منابع هر چه قدر بیشتر باشه بیشتر میتونید ارتش بسازید این اول بازی باید 3
سرمایه گزاری تولید منابع رو در ساعت افزایش میده

2_ پیشاهنگ : سرعت نیرو ها خیلی مهمه شما هر چقدر سریعتر نیروهاتون برن حمله و برگردن خوب مطمئنا بیشتر میتونید غارت کنید و بیشتر از نیرو هاتون استفاده کنید حتی توی پاکسازی زودتر اگه مورد خوبی دیدید زودتر بهش میرسید این حتما باید 3 بشه امتیازش

3_ بخت و اقبال : شانس به سرباز ها میده برای نبرد ها
کسانی که قوم اعراب دارند به این مهارت حتی یک امتیاز نباید بدهند سرباز ویژه ی این قوم برای هر نبرد 50 تا 70 عدد کافیه بیشتر یا کمتر از این مقدار سعی کنید نبرید این مهارت برای همه ی قوم ها باید 3 باشه به جز قوم اعراب

4_ مهارت فرمانروایی : این فرمانده ی ارتشتون رو قوی میکنه و باعث میشه دستور دهی فرمانده سخت گیرانه تر بشه در نهارت اگه 3 بشه از فرار کردن نیرو ها جلو گیری میکنه تمام اقوام 3 کنند این مهارت رو به جز قوم بریتانیا
50 تا 80 سرباز ویژه این قوم کافیه

5_ مدافع : خیلی ها فکر میکنند مددافع فقط در حالت مدافع بودن تاثیر داره در حالی که کاملا در اشتباه هستند از همین رو با خودشون میگن ما نمیخوایم مدافع باشیم میخوایم هجومی باشیم و بیخیال این مهارت میشن
برعکس این مهارت هم توی حمله هم توی دفاع روی نیرو ها تاثیر میزاره مثلا به صلیبی ها سپر های بهتری میده و دیر تر کشته میشن این موجب میشه اتک بیشتری به نیرو های رقیب بدن کماندار های صلیبی همه ی قوم ها این مهارت رو باید 3 کنند به جز قوم پارس که خودش امتیاز میده
50 تا 70 گارد مخصوص کافیه

6_ کماندار : اینم خوب امتیاز میده به کماندار هاتون اینم برای کسانی که میخوان جنگی باشن و توی نبرد این اممتیاز رو بعد اون ها 2 یا 3 کنند
7_ سوار جنگجو : به سوار کار ها امتیاز میده
مثل کماندار هر کس میخواد جنگی باشه این مهارت رو بعد از مهارت های 1-2-3-4-5 که گفتم 3 یا 2 کنند

8_جنگجو : اینم به پیاده نظام ها امتیاز میده
مثل کماندار و جنگجو سواره
البته بعد از اونها 2 یا 3 بشه
9_ محاصره : به بالستیک - دژکوب - منجنیق - قلعه کش امتیاز میده
اینم بعد از اونها 3 یا 2 بشه

10_ طبیب : در حین نبرد نیروهایی که زخمی میشه رو مداوا میکنه
هر چی امتیاز باقی موند به این بدید
این ها امتیاز های مهم بازی بود دیگه بقیه مهم نیست

نکتهههههههههه خیلی مهممممممممم:
بعضی ها فکر میکنند باید به همه ی مهارت ها 1 امتیاز بدن تا بقیه ی مهارت ها براشون باز بشه
کاملا در اشتباه هستید اگه میخواین مثلا به یک مهارت که 1 امتیاز دادین بتونید 2 امتیاز بدید باید بزارید امتیازاتتون جمع بشه

ضمنا این ها مهارت های مهم ترتیب امتیاز دهی در پیام بعدی
اگه امتیاز ندادین تا وقتی ترتیب امتیاز دهی رو نگفتم امتیاز ندید

نکته: درسته این بازی جنگ خان هاست ولی اگه میخواین پیشرفت خوبی داشته باشید وقتی مشاور ازتون میپرسه راه اقتصادی رو انتخاب کنید ولی در اصل جنگی باشید بازی بر مبنای غارت بنا شده همیشه اینو در نظر داشته باشید زات بازی بر این مبناست نه زات بازیکنانش
پس غارت کنید حمله کنید نیرو هاتونو نزارید توی قلعه ترشی بندازن بفرستیدشون نون حلال بیارن

نکته
توی 7 روز اول بازی
فقط روی ساختن قصر و نجیب کار کنید
من همیشه منابع رو تا سطح 20-22 میارم بالا و ما بین اینها ساختمون های قصر رو هم میسازم


   
جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ساعت 23:40 | | نوشته ‌شده به دست MR.CYBEX | ( )
برج

برج می تواند بخشی از ارتش شما را از حمله دشمنان محافظت کند. درصورتیکه تنها وفاداری قلعه به زیر 3001 سقوط کند این ارتش از برج خارج شده و به مدافعان می پیوندند.

هیچ ماشین محاصره و یا نجیب زاده ای را نمی توان در برج پنهان کرد.

هزینه ساخت برج بسته به سرعت بازی و دنیاهای متفاوت ، مختلف می باشد.

این توضیح بازی لطفا می شه توضیح بدین چه طوری نیروهارو تو برج قرار می دین؟


بله متاسفانه توضیحات راهنمای بازی با اومدن ورژن های جدید به روز نمیشن! در این ورژن میتونیم نجیب زاده رو هم توی برج بگذاریم.

بعد از ساختن برج میتونید داخل برج برید و در اونجا لیستی از یگان ها رو ملاحظه خواهید کرد که در سمت چپ هر کدوم ، تعداد یگان های خارج از برج و در سمت راست اون تعداد یگان های داخل برج نوشته شده. با استفاده از نوار کشویی میتونید تعداد هر کدوم رو تغییر بدید. (البته چون ظرفیت برج محدود هست فقط برای نجیب زاده یا موارد خاص استفاده از برج رو پیشنهاد میکنم حتی بعضی از بازیکنان تعدادی جاسوس توی برج میگذارن برای روز مبادا! در سایر موارد همون گشت زنی گزینه مناسب تری هست.)
ای کاش این سوالتون رو هم در قسمت سوال ها مطرح میکردید تا نظم موضوعی تاپیک ها به هم نخوره. موفق باشید


   
جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ساعت 23:40 | | نوشته ‌شده به دست MR.CYBEX | ( )
دوستان این برای مهارت ها که مهم ترین عامل

پیروزی و یا شکست


شما در نبرد هاست باید امتیاز دهی تون درست باشه


اعراب:

به مهارت بخت و اقبال امتیاز می دهد : +0.5% در واحد تا حداکثر 20%
(یعنی به شما بیشتر از 20 درصد نمیده و حداقل برای هر نبرد

40 سرباز پیاده نظام لازمه این حداقل بود ولی برای اطمینان با


خود 80 یا 100 یگان در ارتش های 50894 تایی داشته باشید


پس کسانی که این یگان رو دارند به بخت و اقبال امتیاز نباید داده


بشه).


خصوصیات دیگر این قوم

10% تولید خوراک بیشتر;

10% آموزش پیاده نظام ارزانتر;


10% افزایش ظرفیت انبار;


امتیازات تجارت – تاجرها می توانند تا 20 % منابع بیشتر را حمل کنند.


بریتانیایی ها

کوس زنان روحیه ارتش شما را افزایش می دهند. امتیاز به

مهارت فرماندهى میدهد: %0.5+ در واحد تا حداکثر %40


(یعنی حداقل باید 80 سرباز در هر نبرد باید داشته باشید و


بیشتر از 80 تا تاثیری نداره و چون قبل از نبرد تاثیر میزاره اصلا


بیشتر از 80 تا فایده ای نداره )


خصوصیات دیگر این قوم

10% تولید طلای بیشتر;

10% آموزش کمانداران سریعتر;


10% آماده سازی ماشین های محاصره ارزانتر;


25% افزایش ظرفیت پناهگاه;


10% ارتقای یگان ها ارزانتر (بجز ارتقای کهنه کار);


فرانک ها

تبرزن جنگی به پیاده نظام ها امتیاز می دهد.

هر تبرزن جنگی 1% به مهارت جنگجو امتیاز می دهد(حداکثر 50%)

( یعنی شما حداقل باید 50 تبرزن جنگی داشته باشید در هر نبرد

و چون جمعیت زیادی نمیگیره و به راحتی سوار سنگین رقیب رو


میزنه بیشتر هم باید ببرید پس کسانی که این قوم رو دارند به


جنگجو امتیاز ندهند این اولین راندی هست که با این قوم بازی


میکنم پیشنهادم تعداد بالای 200 تبر زن برای ارتش های 50894 هست)


خصوصیات دیگر این قوم

10%+ سود از چوب

10% سواره نظام ارزانتر


امتیازات تجارت – تاجرها می توانند تا 10 % منابع بیشتر را حمل کنند.


10% ارتقای سریعتر همه یگان ها (بجز ارتقای کهنه کار);


25% سرقت منایع از پناهگاه دشمن پس از نیرد موفقیت آمیز;


20% افزایش خسارت به دیوار;


25% آموزش یگان ویژه سریعتر;


آلمانی ها

به مهارت جنگجوی شما امتیاز می دهد.1% به ازای هر یگان و حداکثر 50%

(یعنی شما حداقل باید 50 شوالیه داشته باشید در هر نبرد


و چون جمعیت زیادی نمیگیره و به راحتی سوار سنگین رقیب رو


میزنه بیشتر هم باید ببرید پس کسانی که این قوم رو دارند به


جنگجو امتیاز ندهند من تا به حال با این قوم بازی نکردم اما


پیشنهادم تعداد بالای 200 شوالیه برای ارتش های 50894 هست)


خصوصیات دیگر این قوم

10 % سود از آهن

سواره نظام %10 ارزانتر، شامل کمانگیر سواره


امتیازات تجارت – تاجرها می توانند تا 10 % منابع بیشتر را حمل کنند.

10% آموزش پیاده نظام سریعتر;

25% افزابش ظرفیت پناهگاه;


25% آموزش یگان ویؤه سریعتر;


بلغار ها

هر کشیش تانگارا 0.1% به مهارت طبیب امتیاز می دهد و

حداکثر امتیازی که می توانید با استفاده از کشیش تانگارا به


دست آورید 8% خواهد بود.


مهارت طبیب به امتیاز کشیش تانگارا اضافه خواهد شد.


امتیاز کشیش تانگارا بعد از هر راند نبرد و با توجه به تعداد


کشیش های تانگارا که زنده باشند اتفاق خواهد افتاد.


( یعنی حداقل باید 80 کشیش در هر نبرد همراهتون باشه تا


حداکثر امتیاز رو بده ولی برای بین 100 تا 120 کشیش برای


ارتش های 50 هزار تایی با خود داشته باشید چون در بین نبرد


هم امتیاز میده


این یگان به طبیب حداکثر امتیاز رو میده پس به هیچ وجه به


طبیب امتیازی ندید)


خصوصیات دیگر این قوم

10%+ سود از طلا

کمانداران %10 ارزانتر است.


20% دیوار مستحکم تر;


20% افزایش ظرفیت برج ;


امکان مداوای سربازان مجروح زمانی که تعداد آنها به 150 نفر


می رسد (برای بقیه اقوام 200 نفر می باشد).


روم شرقی

تا زمانی که راهب در جنگ زنده بماند , بعد از هر راند نبرد به

معالجه یگان ها می پردازد.


به احتمال مداوا امتیاز میدهد : %0.2+ به ازای هر یگان تا حداکثر %7


امتیاز راهب به مهارت طبیب اضافه خواهد شد.


(یعنی حداقل35راهب برای هر ارتش لازمه ولی برای اطمینان


80-100 تعداد راهب رو در ارتش های 50894 تایی داشته باشید


پس کسانی که این قوم رو دارند به طبیب امتیاز ندهند یا فقط 1 امتیاز بدن


خصوصیات دیگر این قوم

10%+ سود از چوب

10% آموزش کمانداران سریعتر;


امتیاز درمان مجروحان در میدان زمانی که به 150 نفر


برسند.(این تعداد برای دیگر اقوام 200 است)


25% افزایش ظرفیت پناهگاه;


10% ارتقای سریعتر همه یگان ها (بجز ارتقای کهنه کار);


20% مارش بیشتر;


پارس ها

هر گارد مخصوص 0.5% به مهارت مدافع امتیاز می دهد.حداکثر

امتیازی که می توان از گارد مخصوص دریافت کرد 35% است


(یعنی شما حداقل باید 70 گارد در هر نبرد همراه خودتون داشته


باشید و برای اطمینان 100 تا 120 در ارتش های 50894 تایی بزارید

پس کسانی این قوم رو دارند حتی یک امتیاز هم نباید به مدافع

بدهند حداکثر امتیاز رو گارد بهتون میده )


خصوصیات دیگر این قوم

10%+ سود آهن.

پیاده نظام %10 ارزانتر است.


انبار %10 ظرفیت بیشتری دارد.


10% افزایش ظرفیت برج;


10% ارتقای یگان ها ارزانتر(بچر ارتقای کهنه کار);


20% دیوار مستحکم تر;


گوت ها

هر ارباب جنگ 1.0% به مهارت جنگجوی سواره امتیاز می دهد و

حداکثر 50% می توانید امتیاز داشته باشید.


( یعنی شما حداقل باید 50 ارباب جنگ در هر نبرد داشته باشید


و برای اطمینان 100 تا120 در ارتش های 50 هزار با خودتون ببرید


پس کسانی که این قوم رو دارند هرگز به سوار جنگجو امتیاز


ندهند چرا که ارباب جنگ حداکثر امتیاز رو بهتون میده )


خصوصیات دیگر این قوم

10% تولید خوراک بیشتر;

10% آموزش پیاده نظام ارزانتر;


20% ظرفیت بیشتر برج;


25% منابع غارت شده از پناهگاه دشمن پس از حمله موفقیت آمیز;


روس ها

.برج محاصره حداکثر شانس نابودی نابودی ساختمان در یک نبر د 50% است

برج محاصره به تنهایی هیچ امتیازی نخواهد داشت و فقط به دیگر ماشین های محاصره شانس نابود کردن ساختمان های دشمن را می دهد.


( برج محاصره چیز خاصی نمیدونم در مورد این قوم ولی اونطور


که توی اطلاعات بازی نوشته حداقل باید در هر نبرد 250 برج


محاصره همراه خود داشته باشید که 50% حداکثر امتیازشو


بگیرید ولی این تعداد خیلی زیاده


این یگان به مهارتی امتیاز نمیده برای این قوم هایی که به


مهارتی امتیاز نمیدن در اخر توضیح میدم)


خصوصیات دیگر این قوم

10% تولید چوب بیشتر;

10% آماده سازی ماشین های محاصره ارزانتر;


20% ظرفیت بیشتر انبار;


10% افزایش میزان خسارت به دیوار;


10% ارتقای سریعتر یگان ها (بجر ارتقای کهنه کار);


ژاپنی ها

سامورایی این قوم نیرو های رقیب رو در صورتی که تا اخر نبرد

زنده بمونند و اسیر میکنه


فکر میکنم تعداد 50 تا برای هر نبرد کافی باشه


برای این سرور اصلا این یگان رو پیشنهاد نمیکنم


سامورایی به هیچ مهارتی امتیاز نمیده


خصوصیات دیگر این قوم

10% تولید بیشتر خوراک;

10% آماده سازی سریعتر سلاحهای محاصره;


20% مارشهای تجارت سریعتر;


20% مارش های بیشتر;


10% آموزش جیب زاده و یگان ویژه ارزانتر ;


مغول ها

هر گار چنگیز خان مغول تا 0.5% سرعت مارش ها را بیشتر می

کند.حداکثر افزایش سرعت 30% خواهد بود.همچنین یگان


خاص می تواند 25% منابعی که در پناه گاههای دشمن مخفی


شده است غارت کند و همچنین به دیوار های دشمن 20%


بیشتر ضربه وارد می کند.


( یعنی شما حداقل 60 یگان در ارتش خود داشته باشید


و چون قبل از نبرد تاثیر خودشو میگذارد پس تعداد 60 تا کافیه


ولی من این قوم رو داشتم حتی با 40 تا هم حداکثر امتیازو داده


بهش این چیزی بود که تو اطلاعات بازی نوشته شده بود


این قوم به مهارت پیشاهنگ امتیاز میده اما بازم باید


پیشاهنگتون 3 بشه این 30 درصد رو به اضافه 150 درصد میکنه


یعنی سرعت پیاده نظامتون تقریبا میشه مثل سوار سنگین)


خصوصیات دیگر این قوم

10% تولید طلای بیشتر;

10% آمورش سریعتر سواره نظام (شامل سوااره نظام کماندار);


20% افزایش بار برای مارش های تجارت;


10% ارتقای سریعتر همه یگان ها (بجز ارتقای کهنه کار);


25% سرقت منایع از پناهگاه دشمن پس از نیرد موفقیت آمیز;


20% افزایش خسارت به دیوار;


50% آموزش یگان ویژه سریعتر


   
جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ساعت 23:39 | | نوشته ‌شده به دست MR.CYBEX | ( )
روح خان چیست؟همه ی شما قطعا با این اسم اشنا هستید. (( روح خان)).
روح خان قلعه ای با جمعیت بیشتر میباشد که سطح های گوناگونی دارد. روح 1 ، روح 2 ، روح 3 و روح 4 که بهترین گزینه روح 4 میباشد که برای گرفتن ان زحمت زیادی باید کشید.

اما به امتیازی که به قبیله میدهد و جمعیت خالی که دارد می ارزد.
روح خان 1 و ویژگی های ان :
روح خان 1 حدودا 26 هزار سرباز در حمایت دارد. در نتیجه باید حدود 27 یا 28 هزار سرباز برای حمله در اختیار داشته باشید. این نوع روح خان فقط در هر ساعت 1 امتیاز که در مجموع هر 24 ساعت 24 امتیاز به قبیله میدهد.

روح خان 2:
روح خان 2 ،35 هزار سرباز تقریبا د حمایت دارد و شما باید با 36 هزار سرباز به ان حمله کنید.(( توجه داشته باشید که سرباز های روح خان از نظر دفاعی به سطح اخر رسیده اند. پس شما هم باید سربازانتان را در حمله سطحشان را ارتقا دهید. هم چنین مسئله مهم دیگر سبک جنگ است که شما با 20 هزار سرباز هم میتوانید روح 1 خالی کنید ولی باید دارای سبک خوب باشید.)) این نوع روح خان در هر ساعت 2 امتیاز به قبیله میدهد که در مجموع 24 ساعت 48 انتیاز به امتیاز های قبیله اضافه میشود.


روح 3 :
80 هزار سرباز در حمایت دارد. یعنی شما باید 2 مارش 45 هزار تایی برای حمله بزنید. این روح در هر ساعت 6 امتیاز به امتیازات قبیله میدهد که در مجموع 24 ساعت 144 امتیاز به قبیله شما میدهد.

روح4 :
110 هزار سرباز در حمایت دارد که شما باید با یک ارتش قوی به ان حمله کنید 2 مارش 50 تایی.
این نوع روح در هر ساعت 10 امتیاز به امتیاز های قبیله اضافه میکند که در مجموع 24 ساعت 240 امتیاز به قبیله اضافه میکند.

در واقع حکم پیروزی یه قبیله روح خان هستش
باید روح خان هارو از نیرو خالی کنیم
روح خان یک30000نیرو داره
روحخان2 50000
روح خان3 80000
روح خان 4 150000
اگه یکی جز یه قبیله باشه و روح داشته باشه برای قبیله امتیاز حساب میشه
در واقع قذرت یک قبیله یه تعداد روح خان هایی که داره
روح خان ها با توجه به سطحی که دارن امتیاز میدن
طرز گرفتن روح ها هم مثل قلعه هاست


تسخیر قلعه:
برای تسخیر قلعه اول از همه باید قصر و نجیب زاده داشته باشی
هرچی تعداد نجیب هات بیشتر باشه زود تر میتونی بگیری قلعه رو
سوال : چطوری تسخیر کنیم:
جواب:برای تسخیر شما باید وفاداری قلعه رو کم کنید که این نیاز داره انقد به قلعه حمله کنید تا وفداریش صفر صفر برای این که سریعتر این کار انجام شه شما میتونید کنار قلعه ی مورد نظر اردوگاه بزنید تا نیرو ها بره اردو برگرده که اینطوری هر مارش رفت 17تا24دقیقه
زمان میبره


جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ساعت 23:37 | | نوشته ‌شده به دست MR.CYBEX | ( )

این بازی بیشتر روی کمان صلیبی ، کمان بلند ، و سوار سنگین و بالستیک میچرخه...
بهترین کار اینه که بیشتر ارتش رو از این یگانها بسازیم..ارایش حمله و دفاع و سبک حمله هر قوم فرق میکنه و محل قرار گرفتن این یگانها به قوم و نژاد شما بستگی داره...

14000 صلیبی....
7000 کمان بلند....
2500 سوار سنگین...
+700 هم بالستیک...

ایده ال ترین حالت یک ارتش میتونه باشه..بقیه یگانها هم به صورت مساوی از پیاده ها و حداقل +300 از یگان ویژه و سوار سبک و ......حالا نقش کمانگیر با کمان صلیبی چیه؟

بر خلاف تصور اکثریت و حتی حرفه ایها هدف اول صلیبی اصلاً سنگین نیست!
اگر قدرت حمله یگان ها رو ببینید متوجه خواهید شد که نیزه دار خطرناک ترین مهره برای سنگین می باشد و با توجه به اینکه ستون و نقش اصلی یک جنگ سنگین هست متوجه خواهید شد که باید این نیروی خطرناک زودتر از بین بره و به طور مشابه بعد از این بلند و بالستیک. و همینطور باید کاری کرد که نیزه دارهای ما فقط بر روی سنگین حمله بزنند. پس به طور خلاصه صلیبی باید موارد زیر رو هدف قرار بده:
1- نیزه دار
2- بقیه نیروهای خط اول غیر از سواره نظام
3- بلند و بالستیک
4- یگانهای ویژه
5- بقیه نیروها
و بر مبنای این و با توجه به برد 2 نیزه دار باید صلیبی در خط 3 باشه (نه 4)


   
جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ساعت 23:36 | | نوشته ‌شده به دست MR.CYBEX | ( )
نشانها جزو جدید ترین امکانات بازی است که از نسخه 3.1 به بازی افزوده شده است

شمامی توانید به این گزینه در قسمت قهرمان دسترسی پیدا کنید در مورد این نشانها باید گفت که با تکمیل کردن مواردی که برای یک نشان مورد نیاز است . پاداش بصورت انتخابی و نه اتوماتیک در اختیار وی قرار میگیرد .
نشانها را در طول یک راند فقط برای یک بار می توان تکمیل نمود و در صورتی که یک بازیکن اکانتش را ریست کند نشان ها ریست نخواهند شد.
اگر در هنگام دریافت پاداش نشان فضای کافی برای منابع موجود نباشد منابع اضافه از دست خواهند رفت

بحران منابع

در زمان بحران اقتصادی قرون وسطی منابع از هر زمان دیگری از اهمیت بیشتری برخودار هستند! معدن آهن، طلا، چوب بری و مزرعه را تا سطح 3 ارتقا دهید.
200 طلا, 200 آهن, 200 چوب, 200 خوراک

کسری منابع

هرچه بیشتر جمع آوری کنید، بیشتر نیاز خواهید داشت. نبردهای خونین یک ناهار مجانی نیست! معدن طلا، آهن، چوب بری و مزرعه خود را تا سطح 15 ارتقا دهید
1000 طلا, 1000 آهن, 1000 چوب, 1000 خوراک

افزونی منابع

برای ایجاد یک آرمانشهر باید به خوبی برای پرداخت اماده باشید! معدن طلا، معدن آهن، چوب بری و مزرعه را تا سطح 30 ارتقا دهید.
3 روز vip

آموزش دهنده کهنه کار

یک خان بزرگ نه تنها از طربق قدرتش شناسایی می شود بلکه با توانایی آماده سازی یگان ها مختلف نیز شناخته می شود. سربازخانه را تا سطح 5 ارتقا داده و سطح 1 اسطبل را بسازید.
5 جاسوسان

آموزش دهنده دلاوران

یک ارباب جتگ حقیقی می داند یک ارتش همه فن حریف چه ارزشی در میدان نبرد دارد! سربازخانه خود را تا سطح 15 و اسطبل را تا سطح 10 ارتقا دهید.
10 سواره نظام سبک

آموزش دهنده قهرمانان

هرچه نیروهای شما مرگبارتر باشند، بیشتر آن ها برای نبردهای اینده نیز زنده خواهند ماند. سربازخانه را تا سطح 25 و اسطبل را تا سطح 20 ارتقا دهید.
20 سواره نظام سنگین


امتیاز کوبنده
حتی بزرگترین ارتش ها هم بدون سلاح ها و زره های با کیفیت محکوم به فنا هستند! اهنگری را تا سطح 10 و کارگاه را تا سطح 2 ارتقا دهید.
250 طلا, 250 آهن, 250 چوب, 250 خوراک

پیروزی کوبنده
تکنولوژی قرون وسطی امتیاز کمی برای پیروزی در برابر دشمنانتان به شما می دهد! آهنگری را تا سطح 20 و کارگاه را تا سطح 15 ارتقا دهید.
4000 طلا, 4000 آهن, 4000 چوب, 4000 خوراک


فردای بهتر
برای کاهش درصد فناپذیری ، کیفیت را افزایش دهید! خانه ها را تا سطح 10 و درمانکاه را تا سطح 2 ارتقا دهید.
500 طلا, 500 آهن, 500 چوب, 500 خوراک

روز بهتر
مردم شما بنای یادبود شما را خواهند ساخت و شما را تا سال های سال به یاد خواهند آورد! خانه ها را تا سطح 30 و درمانگاه را تا سطح 10 ارتقا دهید.
3000 طلا, 3000 آهن, 3000 چوب, 3000 خوراک

جمع کن و پنهان شو
محافظت از منابع به همان اندازه که غارت آن ها مهم است اهمیت دارد! پناهگاه خود را تا سطح 3 و انبار را تا سطح 10 ارتقا دهید.
250 طلا, 250 آهن, 250 چوب, 250 خوراک


تاراج و محافظت
محافظت از منابع به همان اندازه که غارت آن ها مهم است اهمیت دارد! پناهگاه خود را تا سطح 10 و انبار را تا سطح 30 ارتقا دهید.
2000 طلا, 2000 آهن, 2000 چوب, 2000 خوراک


قلعه قرون وسطایی
قدرت خود را در تجارت متمرکر کتید! بازار را تا سطح 5 و قصر را تا سطح 1 ارتقا دهید.
1000 طلا, 1000 آهن, 1000 چوب, 1000 خوراک

افتخار خان
نژاد خود را در یک تاریخ شکوفایی مجدد قرمانروایی کنید! بازار را تا سطح 25 و قصر را تا سطح 4 ارتقا دهید.
10000 طلا, 10000 آهن, 10000 چوب, 10000 خوراک

دژ عالی
یک دیوار مستحکم که تا سال های سال برجای خواهد ماند بسازید! دیوار خود را تا سطح 20 ارتقا دهید.
50 کماندار با کمان بلند

روستای من
جمعیت شانس پیروزی را بیشتر می کند! 2.000 جمعیت در قلعه اصلی خود جمع آوری کنید
500 طلا, 500 آهن, 500 چوب, 500 خوراک

شهرک من
جمعیت شانس پیروزی را بیشتر می کند! 10.000 جمعیت در قلعه اصلی خود جمع آوری کنید.
4000 طلا, 4000 آهن, 4000 چوب, 4000 خوراک


شهر من
جمعیت شانس پیروزی را بیشتر می کند! 25.000 جمعیت در قلعه اصلی خود جمع آوری کنید.
10000 طلا, 10000 آهن, 10000 چوب, 10000 خوراک


دژ من
جمعیت شانس پیروزی را بیشتر می کند! 50.000 جمعیت در قلعه اصلی خود جمع آوری کنید.
3 روز vip

نبرد ناگزیر
به هیچ کسی رحم نکنید! 2.000.000 تجربه در یک نیرد کسب کنید.
20 سواره نظام سبک


کشتار ناگزیر
برخی اوقات پیروزی آنقدر مهم است که تلفات اهمیت ندارد. 4.000.000 تجربه در یک نبرد کسب کنید.
3 روز vip

پیروز خان ها
به واسطه ماجراجویی های خطرناک و سیاست های مناسب شما می توانید فنا ناپذیر شوید! یک قلعه تسخیر کنید.
5 عدد یگان ویژه

پیروز روح ها
روح خان ماورای طبیعی هم در برابر شما تعظیم خواهد کرد! یک قلعه روح خان تسخیر کنید.
10 عدد یگان ویژه

شهرت گذشته
یک راند بازی را در جمع برترین 20 بازیکن به پابان برسانید.
7 روز vip

همکاری تیمی قرون وسطی
یک اتحاد قوی ترین و ضعیف ترین نقطه یک فرمانرواست. به یک قبیله بپیوندید.
1 روز vip

روابط گرفتار و اسیر کردن
قوی ترین زنچبره برای داشتن یک اتحاد مستحکم، خاندان است! همه فرزندان خود را ازدواج دهید.
250 طلا, 250 آهن, 250 چوب, 250 خوراک


قرعه فرمانروایان
یک خان خردمتد گفت: "اگر شانس با توست پس خدا با توست!" در میان 500 نفر برتر در رنکینگ جایزه نهایی قرار بگیرید.
3 روز VIP

مرگ آسمانی
تاکتیک و نیرنگ بیشتر مواقع به یک معنی هستند! 3000 کماندار صلیبی و 2000 کماندار با کمان بلند در ارتش خود اموزش داده و به سمت دشمن مارش کنید.
100 کماندار با کمان بلند

ارتش سرنوشت شوم
در جایی که سم سواران شما کشیده شده است حتی دیگر علف هم نمی روید! 3000 سواره سنگین و 2000 سواره سبک در ارتش خود اموزش دهید و به سمت دشمن مارش کنید.
50 سواره نظام سنگین

نیروهای ویژه
هر فرمانروای قدرتمندی آرزوی داشتن یگان های آماده را برای انداختن ترس در دل دشمنان خود دارد! 1 یگان خاص اموزش دهید.
1 یگان ویژه


اراده باشکوه
یگان های قابل اعتماد سخت ترین یگان ها برای اموزش هستند و تنی چند از انها در جایی که هزاران سرباز شکست می خورند می توانند پیروز شوند! یک نجیب زاده اموزش دهید.
5 یگان ویژه

خریدار منابع
لبخند خوشیختی بر لبان شما! از کزینه "خرید منابع" استفاده کنید.
250 طلا, 250 آهن, 250 چوب, 250 خوراک


شکارچی گنج
شما مانند یک آهنریا همه ثروت ها را جذب می کنید! از گزینه "خرید منابع" 3 روز پشت سر هم استفاده کن.
1 روز vip

زمان دارایی
با ظرفیت اضافه شما می توانید حرکت بعدی خود را هوشمندانه برنامه ریزی کنید! از گزینه "افزایش ظرفیت انبار" استفاده کنید.
1 روز vip

زمان شهرت
زمانیکه همه چیز بر علیه شماست پناهگاه آخرین مرجع شما خواهد بود! از گزینه "افزایش ظرفیت پناهگاه" استفاده نمایید.
250 طلا, 250 آهن, 250 چوب, 250 خوراک


عهدنامه و سیاست ها
از استعداد خود برای ساخت جنگجویان بی رحم از روستاییان چادرنشین استفاده کن! از گزینه "استخدام جمعیت" استفاده کنید.
50 کمانداران با کمان های کوتاه


ایمان بی پایان
تا زمانیکه دعاهای شما شنیده شود به عبادت ادامه دهید! 3 مراسم مذهبی در یک روز برگزار کنید.
1 روز vip

خان بسیار مهم
گزینه های مهم برای فرمانروایان مهم! 10 روز یا بیشتر حساب vip را فعال کنید.
3 روز vip

وفادار تا انتها
در یک ماه به سطح 4 برنامه بازیکنان وفادار ما برسید.
30 روز vip


ارباب تاریکی
از رازهای باستانی معماری برای امپراطوری خود استفاده کن! از گزینه "ساخت فوری" 5 بار استفاده کنید.
3 روز vip

زنده باد خان
مردم شما افتخارات گذشته را به خاطر می آورند و حاضرند جان خود را برای خدمت به شما دوباره به خطر اندازند! از گزینه "افزایش وفاداری" استفاده نمایید.
1 روز vip

رئیس قبیله
شما مسیر بسیار طولانی در پیش روی خود دارید! به سطح 5 برسید.
500 طلا, 500 آهن, 500 چوب, 500 خوراک

قهرمان قرون وسطی
شما باید یاد بگیرید چگونه تقسیم شده و قلعه دشمن را تسخیر کنید! به سطح 10 برسید.
1000 طلا, 1000 آهن, 1000 چوب, 1000 خوراک


خان بزرگ
شما در مسیر تسخیر و افتخار قرار گرفته اید! به سطح 20 برسید.
3000 طلا, 3000 آهن, 3000 چوب, 3000 خوراک

افسانه قرون وسطی
به یک افسانه زنده تبدیل شوید! به سطح 36 برسید.
5 روز vip


غارتگر
سربازان برای نام شما همه حا را به اتش می کشند و غارت می کنند! 500.000 امیتاز تجربه کسب کنید.
2000 طلا, 2000 آهن, 2000 چوب, 2000 خوراک


اریاب جنگ عالی
افتخارات شما به تنهایی برای کاهش روحیه دشمن کافیست! 5.000.000 امتیاز تجربه کسب کنید.
4000 طلا, 4000 آهن, 4000 چوب, 4000 خوراک


ارباب و فرمانده
سربازان دشمن در شب در کنار آتش کمپ داستان های مهیبی درباره شما تعریف می کنند! 50.000.000 امتیاز تجربه کسب کنید.
8000 طلا, 8000 آهن, 8000 چوب, 8000 خوراک

کابوس روح خان
حتی روح خان با قدرت ماورای طبیعی اش با دیدن شما در میدان نبرد به خود می لرزد! 500.000.000 امتیار تجربه در این راند بازی بدست اورید.
30 روز vip


   
جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ساعت 23:36 | | نوشته ‌شده به دست MR.CYBEX | ( )
دوستان شما می توانید با قرار دادن امضای خودتون تو این سایتا منابع به دست آورید:

http://internetsupervision.com/

http://www.void.be/urlcheck.html

www.alertra.com

http://www.watchmouse.com/en/checkit.php

http://portal.monitis.com/index.php/tools
/instant-website-check

http://www.siteuptime.com/users/quickcheck.php

http://host-tracker.com/


http://www.websitepulse.com/help/tools.php

http://www.websiteoptimization.com/services/analyze/

www.hyperspin.com


   
جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ساعت 23:35 | | نوشته ‌شده به دست MR.CYBEX | ( )
روح سطح 1

ساختمانها:
معدن طلا - 18 سطح
معدن آهن - 18 سطح
چوب بری - 18 سطح
مزرعه - 18 سطح
خانه - 25 سطح
سربازخانه - 15 سطح
اصطبل ها - 11 سطح
کارگاه - 10 سطح
بازار - 10 سطح
آهنگری - 15 سطح
درمانگاه - 10 سطح
دیوار - 10 سطح
پناهگاه - 10 سطح
انبارها - 21 سطح

یگان ها:
نیزه دار: 500
شمشیرزن: 500
تبرزن: 500
گرز دار: 500
سواره نظام سبک: 200
سواره نظام سنگین: 1600
دژکوب: 40
بالستیک: 300
منجنیق: 40
منجنیق قلعه کوش: 40


   
جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ساعت 23:35 | | نوشته ‌شده به دست MR.CYBEX | ( )
به نام خدا و با سلام به همه دوستان

یک نکته در مورد دوستانی که زیاد بهشون حمله میشه برای منابع توسط یک بازیکن قوی تر (دوستان فارم!) . ببینید اگر بخواهید از فارم بودن در بیاید راه حل مناسب این نیست که به طرف پیام بدید و با خواهش و تمنا سعی کنید خلاص بشید ! ضرب المثلی در این رابطه هست که فارم بودن عیب نیست، فارم موندن عیب هست :دی
اما راه حل درست و ساده این قضیه اینه که سعی کنید ساعات آنلاین بودنتون رو بیشتر کنید و تمام حملات طرف مقابل رو جاخالی بدید . به هیچ وجه ارتش کوچیکتون رو مقابل ارتش حریف نگذارید هر وقت احساس کردید قطعا بازنده خواهید بود(در قسمت مارش ها میتونید جمعیت ارتش حریف رو ببینید) جاخالی بدید . یعنی اینکه ارتشتون رو بفرستید گشت زنی و تمام منابع رو یا خرج کنید و یا با استفاده از بازار و تیک زدن خالی نکردن منابع از قلعه خارج کنید.(البته استفاده از بازار برای این کار در ابتدای بازی کاربردی نیست!)
هر وقت هم خواستید از بازی خارج بشید نیرو ها رو بفرستید گشت زنی این طوری اگر کسی در زمان آفلاین بودن شما هم حمله کنه فقط منابع میبره و شما با ارتشی که دارید (رفته گشت زنی) میتونید در زمان آنلاین بودنتون شما هم همسایه های ضعیف ترتون رو غارت کنید و منابعی که از دست دادید رو بدست بیارید. و البته اگر همسایه هم قبیله ای داشتید میتونید ازش کمک بخواید.
نکته کوچک دیگه این که حتما بعد از ساختن نجیب بگذاریدش توی برج توی این ورژن جدید میشه این کار رو کرد.
قطعا در کنار همه این آموزش ها تجربه خودتونه که نوع بازی کردنتون رو مشخص میکنه .


   
جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ساعت 23:34 | | نوشته ‌شده به دست MR.CYBEX | ( )

شکل برای قبایل خانوارز

۩ ۞ * § ¤ ψ ۝ Ξ

روش رنگ گذاشتن برای مقامات قبایل

اول از همه چیز باید یه نکته بگم که برای مقام گذاشتن باید به سایته زیر مراجعه کنید که اونجا کد رنگ هارو گذاشته:

http://www.academictutorials.com/xhtml/xhtml-colornames.asp

و میرید تو  مدیریت گروه و این رو مینویسید(البته هر رنگی که دوست داشته باشید میتونید بنویسید)

فرمانروا

که به صورت زیر در میاد:

فرمانروا

نکته برای اینکه مقام هارو درست بنویسه فونت سایز رو بین 1-4 بدید که هنگ نکنه   
جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ساعت 23:34 | | نوشته ‌شده به دست MR.CYBEX | ( )
توانایی های جدیدی به شوالیه ها در ورژن 4.5 اضافه شده است. این ویژگی ها در قسمت قابلیت اضافه شده و برای شوالیه های مختلف متغیر می باشد. برای هر ویژگی می توان تا سقف 40 امتیاز به آن ویژگی امتیاز داده شود ،این امتیازات با گرفتن هر سطح شوالیه امکان پذیر میشود.

(اگه عکس ها کوچیک هستش عذر میخوام فقط خواستم نشون بدم که تغییرات کجا هستش. توضیح های کامل رو در پایین هر قسمت گذاشتم)شوالیه ارتشبد:
توانایی ویژه اضافه:

1. سطح سلامت پیاده نظام: افرایش سطح سلامت پیاده با 0.5% برای هر امتیاز تا سقف 20%
2. باربری پاکسازی: افزایش تاثیر مارش پاکسازی با 0.3% برای هر امتیاز تا سقف 12%
3. تخریب ساختمان: افزایش حداکثر شانس تخریب ساختمان با 0.2% برای هر امتیاز تا سقف 8%

***************************
شوالیه مالک:توانایی ویژه اضافه:

1. ظرفیت برج: افزایش ظرفیت برج با 1% برای هر امتیاز تا سقف 40%
2. قدرت دیوار: افزایش سطح سلامت دیوار با 1% برای هر امتیاز تا سقف 40%
3. ظرفیت انبار: افزایش ظرفیت انبار با 0.25% برای هر امتیاز تا سقف 10%


***************************
شوالیه بازرگان:
توانایی ویژه اضافه:

1. مارش تجاری: افزایش ظرفیت حمل بازرگانان با 1% برای هر امتیاز تا سقف 40%
2. باربری ارتش: افزایش ظرفیت حمل هر واحد با 0.3% برای هر امتیاز تا سقف 12%
3. سطح سلامت ابزار محاصره: افزایش سطح سلامت ماشین های محاصره با 0.5% برای هر امتیاز تا سقف 20%


***************************
شوالیه جاسوس:توانایی ویژه اضافه:

1. قدرت سوار کماندار: افزایش سطح سلامت سوار کماندار با 1% برای هر امتیاز تا سقف 40%
2. تاثیرگذاری جاسوس: افزایش سطح سلامت و حمله جاسوس با 0.25% برای هر امتیاز تا سقف 10%
3. ظرفیت پناهگاه: افزایش ظرفیت پناهگاه با 0.5% برای هر امتیاز تا سقف 20%با توجه به این که هر شوالیه تا به سطح 50 بخواد برسه 62 امتیاز برای افزایش سطح بهش تعلق میگیره،میشه گفت که میشه هر 3 توانایی جدید رو تا نصف افزایش داد. البته اینجا دیگه کاملا شخصی میشه و میشه اختیاری از یکی صرف نظر کرد و کارایی اون دو توانایی دیگه رو تا 31 امتیاز رسوند. البته اینجا هم با سکه میشه امتیاز هارو برگردوند(این سکه چه چیزه باحالی هستش خداییش


   
جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ساعت 23:32 | | نوشته ‌شده به دست MR.CYBEX | ( )
بلغارهادوره بین قرون 8-7 یکی از مهمترین دوران قرون وسطایی بلغارها می باشد. خان آسپاروخ اولین کسی بود که بیزانس ها را شکست داد و در سال 681 بلغارستان متحد را شکل داد و فرمانروایی کرد. این پایدار ترین سیاست بربریان در جنوب شرقی اروپا بود که در طی عهد نامه ای بین بلغارها و اسلاوها پایه ریزی شده بود. در انتهای قرن 7 یک بلغارستان دیگری بنام مقدونیه روی نقشه ظاهر شد، که از بلغاری های کوبرت محسوب می شدند. در مدت کوتاهی خان های بلغاری به عنوان قدرت اول در شبه جزیره ایبری مطرح شدند. در پی افزایش قلمرو خان ها ، بلغارستان پیشرفت قابل توجهی داشت و برای پایه ریزی سیاستهای خود در منطقه برنامه ریزی میکرد. در سال 718 در طی نبردی با اعراب در شهر کاریگراد آنها را به عقب راندند. در دهه های بعد رهبران و سیاستهای بسیاری از سلطنت بلغارستان گذر کرد. در زمان خان کروم(814-803) بود که بیزانیس ها آنها را به عنوان برده اسیر کردند. تا قبل از آن بلغارستان به قدرت مطلق در منطقه تبدیل شده بود. تنها چیزی که آنها را از بقیه اروپا جدا می کرد این بود که در سال865 تحت فرمانروایی کنیاز بوریس اول بلغارستان یه دین مسیحیت روی آورد.

القاب

  1. خان
  2. نایب خان
  3. امپراطور
  4. حاکم شهر
  5. فرمانده ارتش
  6. سرباز
  7. مأمورجمعه بیست و چهارم آذر 1391 ساعت 23:31 | | نوشته ‌شده به دست MR.CYBEX | ( )

وتی شماره 1
اینو از وبلاگ یه بازیکن خانوارز کپی کردم:

دوباره اومدم و اینبار درباره خرید سکه!

به نام خدا

سلام . چند وقتی بود نمینوشتم ؛ هم اینکه حال و حوصله نوشتن رو خیلی وقته که از دست دادم هم متاسفانه خودمم جوگیر بازی شدم و چند وقتی توی تب و تاب رنک و اینجور چیزای مزخرف بودم ! انشان اشتباهاتی میکنه بالاخره ؛ اینم اشتباه من بود که زیادی به خانوارز وابسته شدم . حالا میخوام دوباره شروع کنم نوشتنم رو و ایندفعه از سکه بگم ... قیمت


جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ساعت 23:29 | | نوشته ‌شده به دست MR.CYBEX | ( )

نبردها

در ابتدا مهاجم تنها با مدافع مبارزه می کند و اگر بر او غلبه کند با نیروهای امدادی خواهد جنگید در صورت غلبه بر آنها او منابع را به غارت خواهد برد. در حالت مساوی شدن نبرد باز هم مهاجم منابع را به غارت خواهد برد.


جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ساعت 23:28 | | نوشته ‌شده به دست MR.CYBEX | ( )
هدف ایجاد این آموزش گام به گام راهنمایی کاربران تازه وارد بازی جنگ خانها است .درواقع فکر این آموزش وقتی به ذهنم خطور کرد که در هنگام بازی متوجه شدم بعضی از دوستان حتی از اصول اولیه بازی برای پیشرفت و موفقیت مطلع نیستند و این موضوع باعث می شود بسیاری از این عزیزان با اینکه دارای استعداد و موقعیت فراوان برای پیشرفت هستند گاهی حتی مجبور به ترک بازی گردند
در نوشتن این مجموعه علاوبه به  تجربه نزدیک به 9 ماهه خودم در سرورهای دو , پنج و بخصوص سه که تا به امروز بهترین خاطرات و دوستانم بخشی از این سرور هستند به تجربهای دوستان عزیزی که اکثرا خانهای برتر سرورهای پنج گانه بوده اند بسیار متکی خواهم بود.
ممکن است بخشی از دوستان از من ایراد بگیرند که بازگو کردن بعضی از رموز موفقیت موجب از انحصار در آمدن نقاط قوت افراد قدیمی و پا گرفتن تازه کارها گردد اما به شخصه معتقدم که این موضوع به کل افراد در سرورهای ایران کمک میکند که بهتر و بهتر شوند تا به امید خدا اینبار بتوانند مقامی در خور و شایسته تر جهت کشور عزیزمان ایران در مادمو بدست آورند.
احتمالا بعضی از روشها کارها و نقشه ها را به افرادی نسبت میدهم که مسلما شاید مبتکر یا مکتشف آن نباشند ولی این موراد اولین بار  توسط این دوستان به من منتقل گردیده است.
مطالب ذکر شده در اینجا وحی منذل نیست پس هرگونه ایراد و اشکال منطقی از سوی دوستان پذیرفتن می باشد.


جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ساعت 23:25 | | نوشته ‌شده به دست MR.CYBEX | ( )
سبک ارتش مناسب برای لشکر شما از نان شب واجب تر است با داشتن سبک ارتش مناسب شما می توانید ضمن پیروزی در جنگ ها و کسب تجربه مناسب تعداد زیادی از نفرات خود را نیز برای نبردهای بعدی حفظ نمایید.
اما چیدن سبک نبرد علاوه بر خلاقیت شما نیازمند شناسایی کامل یگانهای و نحوه جنگ است.


جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ساعت 23:17 | | نوشته ‌شده به دست MR.CYBEX | ( )

سلام و خسته نباشید به همه 

خوب دوستان خیلی از دوستان پیام دادن در مورد چطوری رنک بیارن خیلی ها فک میکنن با مولتی و باگ فقط میشه در صورتی اینقدر شگرد و زیر و خم داره بازی که از 100 تا مولتی هم تاثیرش بیشتره این چند روزه آخر حضور در خانوارز رو میخوام با این تایپیک که تو این چندوقت از شروع آموزش میدم به تازه واردهایی که بدونن . دلم میخواست عکس هم بزارم اما آپ نتونستم بکنم بعدا عکس میزارم

این ها آموزش عادی خانوارز نیست بلکه چیزهایی که بهش میگن شگرد که کاربرد دارن 

1. شروع بازی چطوری پیشرفت کنیم ؟


جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ساعت 23:16 | | نوشته ‌شده به دست MR.CYBEX | ( )
سبک ارتش مناسب برای لشکر شما از نان شب واجب تر است با داشتن سبک ارتش مناسب شما می توانید ضمن پیروزی در جنگ ها و کسب تجربه مناسب تعداد زیادی از نفرات خود را نیز برای نبردهای بعدی حفظ نمایید.
اما چیدن سبک نبرد علاوه بر خلاقیت شما نیازمند شناسایی کامل یگانهای و نحوه جنگ است.
1- جنگ و مراحل آن


جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ساعت 23:13 | | نوشته ‌شده به دست MR.CYBEX | ( )

جنگ خان ها 5.0 - سرزمین فتوحات

 

I.                  ساختمان جدید – ارگ

این ساختمان بصورت پیشفرض و در سطح 1 موجود خواهد بود و شما می توانید آن را تا سطح 10 ارتقاء دهیدبا ارتقاء ارگ طبق جدول ذیل امتیاز خواهید گرفت:

 

سطح

امتیاز به قبیله در ساعت

افزایش تولید منابع

افزایش سرعت ساخت یگان ها

افزایش شهرت شوالیه

1

0

0.0%

1.0%

1.0%

2

0

1.0%

2.0%

3.0%

3

0

1.5%

3.0%

5.0%

4

0

2.0%

4.0%

7.0%

5

0

2.5%

5.0%

9.0%

6

1

3.0%

6.0%

11.0%

7

3

3.5%

7.0%

13.0%

8

5

4.0%

8.0%

15.0%

9

7

5.0%

9.0%

17.0%

10

10

6.0%

10.0%

20.0%


آخرین عناوین مطالب